ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΗΜΙΥΠΑΊΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

Παραθέτουμε τα δικαιολογητικά για καλύτερη εξυπηρέτησή σας:
1. Υπεύθυνη δήλωση Ιδιοκτήτη εις διπλούν
2. Παράβολο 250 ¤ (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 ¤ (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) από Δημόσιο Ταμείο

3. Τεχνική Έκθεση Μηχανικού και παραστατικό αμοιβής μηχανικού όπως αυτή προκύπτει σύμφωνα με τον κώδικα ελάχιστων αμοιβών του ΤΕΕ με συνημμένα , Στέλεχος Οικοδομικής ¶δειας, Τοπογραφικό, Κάτοψη ορόφου με επισήμανση της επιφάνειας που άλλαξε χρήση
---------------------------------------------------------------------------------------------
1. Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου. 250 ¤ (ένα για το σύνολο των ημιυπαίθριων αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) ή 350 ¤ (ένα για το σύνολο των λοιπών χώρων πλην η/υ αυτοτελούς ιδιοκτησίας ) από Δημόσιο Ταμείο. Η αξία του παραβόλου συνυπολογίζεται στο τελικό πρόστιμο (δες No.3), συνεπώς λειτουργεί κάπως σαν προκαταβολή στο ελληνικό δημόσιο.

2. Αμοιβή Μηχανικού. Στο σημείο αυτό το ράδιο αρβύλα ανθεί και για αυτό σας προτρέπουμε να διαβάσετε την ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (ΤΕΕ) όπως αυτή δημοσιεύτηκε στις 31/5/2010. Η κατώτατη αμοιβή του μηχανικού ανά ιδιοκτησία διαμορφώνεται στα 286,01 ¤ (232,53 ¤ + 23% ΦΠΑ) και συνυπολογιζομένων λοιπών φόρων και εισφορών (ΦΕΜ & ΤΣΜΕΔΕ) φτάνει στα 320,00 ¤. Ο μηχανικός που θα διεκπεραιώσει την διαδικασία δύναται να αξιώσει αμοιβή μεγαλύτερη αυτής, μικρότερη όμως όχι (αυτά είναι που θέλει να καταργήσει το ΔΝΤ και η σοσιαλιστική Ελλάς αντιστέκεται με κροκοδείλια δάκρυα).
3. Πρόστιμο τακτοποίησης. Εξαρτάται από την τιμή ζώνης της περιοχής (αναγράφεται στον υπολογισμό του ΤΑΠ στον λογαριασμό της ΔΕΗ του ακινήτου αλλά και στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων), από την χρήση της (Κύρια κατοικία, εξοχικό κλπ.) και από τα τετραγωνικά μέτρα του χώρου προς τακτοποίηση. Εξαιρετικό το άρθρο της Ελευθεροτυπίας μέσα από το οποίο μπορείτε να υπολογίσετε το πρόστιμο που σας αναλογεί. Επισήμως, το πρόστιμο θα υπολογισθεί από την Πολεοδομία της περιοχής του ακινήτου και θα σας σταλεί μέσα σε 2 μήνες από την υποβολή όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών. Αν εξοφληθεί στο σύνολό του, δικαιούσθε έκπτωση 10%, διαφορετικά θα εξοφληθεί όλο το ποσό σε 6 δόσεις (τριμηνιαίες για κατοικίες και τετραμηνιαίες για καταστήματα/γραφεία).


Ο ιδιοκτήτης:

2. Πληρώνει το Παράβολο Ελληνικού Δημοσίου (βλέπε παραπάνω στην ενότητα "Κόστος") και κρατά το εν λόγω έγγραφο.
3. Πληρώνει τον μηχανικό και κρατά το παραστατικό πληρωμής.
4. Συλλέγει στην αρμόδια πολεοδομία (πολεοδομία περιοχής του κτιρίου) τα εξής έγγραφα:
α. Στέλεχος οικοδομικής αδείας του κτιρίου
β. Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου
γ. Κάτοψη Ορόφου στον οποίο βρίσκεται ο προς τακτοποίηση χώρος
5. Παραλαμβάνει από τον μηχανικό την Τεχνική Περιγραφή και τα Παραστατικά Εξόφλησης ΦΕΜ & ΤΣΜΕΔΕ.

Όλα τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αρμόδια Πολεοδομία με την ελπίδα πως είναι πλήρη. Εξετάζεται λοιπόν η πληρότητα της αίτησης τακτοποίησης και μέσα σε 2 μήνες αποστέλλονται στην διεύθυνση του ιδιοκτήτη τα έγγραφα με το ζητούμενο πρόστιμο.Αν δεν τακτοποιήσω τον χώρο μου;

Σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος, θα διεξαχθεί εντατικός έλεγχος μετά την λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης. Σε περίπτωση εντοπισμού ημιυπαίθριων που δεν έχουν ρυθμιστεί θα επιβάλλονται οι εξής κυρώσεις:

1.
Πρόστιμο ανέγερσης σε ποσοστό 30% επί της αξίας του αυθαιρέτου, βάσει της επιφάνειας του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης.
2.
Πρόστιμο διατήρησης σε ποσοστό 5% επί της αξίας του αυθαιρέτου, βάσει της επιφάνειας του αυθαιρέτου επί την τιμή ζώνης. Επιβάλλεται για κάθε έτος διατήρησης του από τη μετατροπή της χρήσης του χώρου μέχρι την κατεδάφιση των κατασκευών με τις οποίες ο χώρος άλλαξε χρήση ή την έκδοση ή αναθεώρηση οικοδομικής αδείας.

Η προθεσμία υπαγωγής στην ρύθμιση λήγει στις 28/12/2010.

Εαν...


...επιθυμείτε να αναλάβουμε εμείς την διεκπεραίωση της διαδικασίας τακτοποίησης του χώρου σας με το ελάχιστο κόστος μηχανικού όπως διαφανώς περιγράφουμε στην αριστερή στήλη, επικοινωνήστε μαζί μας στα στοιχεία που θα βρείτε παρακάτω και θα εκκινήσουμε άμεσα την διαδικασία.